Architectuur

Wij ontwerpen voor zowel nieuwbouw, verbouw en uitbreiding van woonhuizen en kunnen het gehele proces van planvorming tot oplevering begeleiden.
Onze specialiteit is het herbestemmen en opnieuw inrichten van bestaande gebouwen voor wonen, bedrijfsmatig gebruik en gezondheidszorg.